De Karo-vrouwen

De bevolkingsgroep: Karo

De Karo-vrouwen houden hun haar kort waarbij gedraaide bolletje op het hoofd worden gevormd. Veelal worden deze met oker ingesmeerd. Verder wordt in de onderlip een gaatje gemaakt zodat een versiering, houten- of metalen pin soms een veertje, aangebracht kan worden.

De beloofde foto

De bevolkingsgroep: Karo

In 2010 zat deze trotse Karo vrouw in een hut met meerdere vrouwen gezellig een biertje te drinken. Ze zag ons en kwam enthousiast naar buiten om ons te begroeten. Toen ze in de gaten kreeg dat  Lou fotografeerde gaf ze aan dat ze  graag op de foto wilde, voornamelijk om zichzelf te zien op de camera. In 2014 toen we haar de foto van toen brachten, zat ze in haar eigen hut volledig opgetut; zoals de bevolking eruitziet als ze feest vieren. ‘Er komt zo een bus met toeristen en die zien dit graag en denken dat we altijd zo rondlopen maar oké… het brengt geld op’.  Van trots was niets meer te merken. Ze was wel blij met haar foto!

De Omo-rivier

Bevolkingsgroep: Karo

4

De 0mo-rivier ontspringt ten westen van Addis Ababa en eindigt in het Turkana-meer. De Gibe, en enkele kleinere rivieren monden uit in de Omo. De rivier is een onderdeel van het Mago Nationaal Park en het Omo Nationaal Park.

5

De Gibe lll dam, heeft een einde gemaakt aan de natuurlijke overstromingen van de Omo-rivier waarvan veel mensen afhankelijk zijn.

De bevolking leeft al eeuwen in dit gebied en heeft technieken ontwikkeld om te leven in deze omgeving. Samen met de suiker- en katoenplantages die door de overheid op de oevers zijn gesetteld, waar veel water naar doorgesluisd wordt, zorgt dat de cultuur van de Karo en anderen bevolkingsgroepen die nauw verbonden zijn met de rivier, in gevaar is.

6

Voornamelijk het levensonderhoud is ontregeld. Velen zijn nu afhankelijk van voedselhulp die niet regelmatig en niet voldoende is.