De Mercato

Markt in Addis Ababa

mercato

De Mercato in Addis Ababa is een van de grootste markten van Afrika. In de straatjes en steegjes rondom enkele overdekte gebouwen wordt werkelijk van alles te koop aangeboden. Het is een enorm druk en bedrijvig geheel. Ieder straatje heeft zijn eigen soort koopwaar waar winkeltje aan winkeltje, veelal op een kraampje of gewoon op de grond hetzelfde soort product wordt verkocht.

mercato9

Zo zijn er straatjes met kruiden, kleding, potten en pannen, schoenen, ijzerwaren, plastic teiltjes, mestplakken voor brandstof, geitenkoppen en er is zelfs een straatje met qat (stimulerend middel). Zo kan ik nog wel even doorgaan. Een straatje waar sandalen gesneden worden uit oude autobanden, een straatje waar kleermakers in een rij achter hun naaimachines zitten enzovoort.

mercato10

Tussen al die bedrijvigheid is het een enorme drukte met mensen, die inkopen doen, bedelen, rondhangen of zakkenrollen. Het is een feest om er te lopen en rond te kijken maar je moet wel alert blijven. Verstandig is om een gids te nemen die je door de straatjes loodst. Hier heb je alleen maar voordeel van, hij weet de weg, hij kan helpen bij het gebruikelijke afdingen, hij houdt andere ‘helpers’ op een afstand. Daarbij verdient de gids enkele birs zodat hij zijn inkomsten kan aanvullen.

De stad

Lucy…Dink nesh

Het 3,2 miljoen jaar oude skelet (40 %) is gevonden in 1974 in de Awash Vallei door paleontoloog Donald Johanson.

Op de avond na de belangrijke vondst zaten Donald en zijn team enthousiast na te praten, ondertussen schalde het lied ‘Lucy, in the Sky with Diamonds’ van de Beatles door het expeditie kamp. Ze besloten om het vrouwtje, van de mensachtige soort Australopithecus afarensis, Lucy te noemen. De Ethiopiërs noemen haar ‘Dink nesh’ …je bent schitterend, wonderlijk, fantastisch!

Lucy wordt bewaard in het Nationaal Museum in Addis Ababa. Het tentoongestelde skelet is een replica. Het origineel is sinds 2013, na een zes jarige reis met tentoonstellingen in Amerika en Mexico, weer op de plek waar het hoort.

De stad

De hoofdstad vanaf Entoto gezien

a1

a6

De hoofdstad werd vroeger door de Oromobevolking, ‘Finfinne’ (hoogvlakte) genoemd. In 1886 werd de naam door de vrouw van Menelik, koningin Taitu, veranderd in Addis Ababa (Nieuwe Bloem).

De stad ligt in het hoogland van Centraal Shoa, en ligt tussen de 2300 en 2500 meter boven de zeespiegel. De nog redelijk jonge stad werd aan het einde van de negentiende eeuw gesticht. Addis is gegroeid zonder ontwerp of grondplan. De Italiaanse bezetting duurde te kort om alle ambitieuze bouwplannen van de Italianen te realiseren. Toch hebben ze hun sporen nagelaten. Zo zijn er enkele doorlopende wegen aangelegd en getuigen verscheidene gebouwen van de vroegere Italiaanse aanwezigheid.

Van een traditionele dorpsnederzetting is Addis Ababa uiteindelijk uitgegroeid tot een grootstedelijk gebied dat opgedeeld is in vijf zones en 28 districten. Deze districten zijn op hun beurt weer verdeeld in ongeveer 300 kebele (wijken), die genummerd zijn. Doordat een ‘echt’ centrum ontbreekt, liggen restaurants, koffiehuizen, hotels en winkels verspreid over de stad.

Bijgewerkt (2017) De laatste jaren is Addis enorm aan het veranderen; grote luxe gebouwen schieten de grond uit, wegen worden verbreed of vernieuwd, viaducten en rails worden gerealiseerd. Sinds kort rijdt er een elektrische trein/tram door de stad. De intensieve bouwactiviteit zorgt ervoor dat kleine huisjes en andere onderkomens met de grond gelijk worden gemaakt. Gevolg…mensen zonder een dak boven hun hoofd.

Addis Ababa is en blijft een stad vol tegenstellingen. De charme van de stad is dat het oude naast het nieuwe blijft bestaan. Naast het drukke stadsverkeer, waar taxi’s en busjes op moderne wegen in flinke vaart rijden, lopen ezels beladen met hout en graan. Je ziet vrouwen die keurig gekleed naar hun werk gaan, maar ook vrouwen, voorovergebogen met hun neus bijna op de grond, sjouwen met bossen hout op hun rug. Naast luxueuze gebouwen staan golfplaten huisjes en lemen hutjes. Loslopend vee graast op ieder stukje groen. (Lees meer over de interessante stad in mijn boek: Ethiopië, Betam Konjo)

a3