De legende van St.Yared

Dit is een van de vele heiligenlevens die in oude manuscripten zijn vastgelegd en als een populair verhaal wordt doorverteld. Het zijn levensverhalen van mensen die tijdens hun aardse leven bijzondere en wonderlijke gebeurtenissen hebben beleefd. Zij worden vereerd en gezien als heiligen.

Yared was de zoon van Abba Gideon, een van de priesters uit de kerk van Aksum. Hij vond het moeilijk om regels en bevelen na te leven en stond daardoor bekend als ongehoorzaam en dwars. Voortdurend kreeg hij op zijn kop omdat hij zijn les niet wilde leren. Het werd hem op een gegeven moment te veel en hij ging ervandoor. 

Toen hij tijdens zijn vlucht onder een boom zat te rusten werd zijn aandacht getrokken door een rups. Het beestje viel wel zeven keer uit de boom voordat hij de eetbare blaadjes bereikte. Yared was zeer verbaasd over de strijdlust van de rups die iedere keer opnieuw de blaadjes probeerde te bereiken. Wat een doorzettingsvermogen heeft dat kleine beestje, ging er door zijn hoofd. hij liet alle gebeurtenissen van de laatste tijd nog eens passeren en kwam tot inkeer. Hij nam zich ter plekke voor om alle uitdagingen van het leven niet meer uit de weg te gaan en hij ging terug naar Aksum.

Hij stortte zich volledig op het leren van de Heilige Schrift. Hij leerde met behulp van God, in één dag zowel het Nieuwe als het Oude Testament volledig uit zijn hoofd. Zijn kennis was zo groot dat hij, hoewel hij pas veertien jaar was, tot leraar werd benoemd. Op een dag zond God hem drie engelen die hem naar Jeruzalem brachten, waar hij werd verwelkomd door nog eens vierentwintig engelen die prachtige religieuze liederen zongen. Zij werden begeleid door verschillende muziekinstrumenten.

Eenmaal terug in Aksum componeerde Yared met zijn goddelijke kennis vele kerkliederen. Hij ontwikkelde een notenschrift waarop hij de muziek op perkament kon vastleggen. De unieke Ethiopische kerkmuziek klinkt tot op de dag van vandaag in de kerken en drukt haar stempel op de Ethiopische cultuur. Als dank voor zijn werk werd Yared door de Ethiopische kerk heilig verklaard. Hij wordt als één van de grootste heiligen beschouwd.