Het onderwijs in Ethiopië

Het onderwijs in Ethiopië is lang gekoppeld geweest aan de kerken. In de vorige eeuw heeft Menelik II en later ook keizer Haile Selassie al geprobeerd om het onderwijs onder de kerkelijke macht weg te halen. Een moeilijke klus want de kerk had ontzettend veel macht. Uiteindelijk zijn in 1975 alle scholen openbaar en nationaal geworden. Tot 2001 hebben er nog veel veranderingen plaats gevonden. De huidige regels zijn:

Het basisonderwijs duurt 8 jaar; vanaf 6 tot 14 jaar, en is gesplitst in twee delen van 4 jaar, grade (klas) 1 t/m 4 en grade 5 t/m 8). Aan het eind van de vierde klas volgt een nationaal examen en de leerlingen moeten ten minste een score van 50 procent behalen om door te kunnen naar grade 5. Aan het eind van grade 8 volgt het tweede examen; het Primary School Certificati-examen. Na deze 8 jaar basisonderwijs volgt 2 jaar algemeen voortgezet onderwijs. Aan het eind van deze grade legt men het 10th Grade Nationaal Examination af. Daarna kunnen de kinderen kiezen voor de 2 jarige algemene bovenbouw (voorbereiding tot hoger onderwijs) of voor het beroepsonderwijs. 
De Ethiopische overheid heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in het onderwijs. Maar ondanks de leerplicht is de deelname laag. Vooral op het platteland. Armoede speelt daarbij een grote rol. Kinderen hoeden vee, sprokkelen hout, passen op de jonge kinderen of werken op het land. Ook kan de afstand een probleem zijn. Veel kinderen beginnen pas op oudere leeftijd, of maken het basisonderwijs niet af. Ouders willen wel dat hun kind naar school gaat maar alleen de basisschool biedt nauwelijks meer inkomensmogelijkheden dan geen scholing, dus waarom? Het onderwijs in Ethiopië is gratis maar het uniform en schrijfbenodigdheden moeten wel zelf worden betaald. Gemiddeld zitten er 70 kinderen in een klas, maar klassen met 90 of 100 leerlingen zijn geen uitzondering. Op sommige plaatsen wordt bij toerbeurt les gegeven; ’s morgens een groep en ’s middags een andere groep. Een lesboek per vijf kinderen is normaal. Daarbij zijn er te weinig geschoolde leerkrachten. 

Gelukkig zijn er allerlei organisaties die hier en daar de helpende hand bieden en scholen bouwen, lesmateriaal verzorgen, leraren opleiden en blijven sponsoren. De Ethiopische regering heeft een meerjarenplan opgesteld om het onderwijs te verbeteren en wordt daarin gesteund door meerdere internationale donoren. Het plan is voornamelijk gericht op verbetering van de kwaliteit en de relevantie van het onderwijs door het aan te passen aan de behoeften van de kinderen. Hun dagelijkse levensomstandigheden kunnen worden verbeterd door meer aandacht voor kennis en vaardigheden. 

De kinderen op de nationale scholen dragen schooluniformen. De lessen beginnen steevast met het hijsen van de vlag en het volkslied.