Hands4HOME !

hands4home

HOME (House Of Mercy Ethiopia) is een kleinschalig project dat gesitueerd is in een van de armste wijken van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. In deze wijk moeten veel gezinnen zien rond te komen van minder dan €1,- per dag. De extreme armoede waarmee deze mensen dagelijks te maken hebben, wordt gekarakteriseerd door ondervoeding, analfabetisme, slechte hygiëne en leefomgeving. HOME richt zich op de ontwikkeling van de allerarmste kinderen en hun huisgezinnen.

Bij het project HOME zijn de volgende programma’s actief: •Voedselproject voor moeders en hun ondervoede jonge kinderen. •Dagelijkse opvang van verstandelijk en lichamelijk beperkte kinderen tot 18 jaar. •Naschools educatieproject voor kansarme kinderen.  

Klik hier voor meer informatie over Hands4Home 

Ethiopia Works is weer terug!!!

logo169532Ethiopia Works is een organisatie die zich wil inzetten voor een structurele verbetering van de situatie van kansarme mensen in Ethiopië. Dit door het stimuleren van de micro-economie ter plaatse met de inkoop van Ethiopische producten en de verkoop ervan in het buitenland, te beginnen in Nederland. De producten worden voornamelijk gemaakt door niet- of laag geschoolden, gehandicapten en alleenstaande moeders.

Kortom, mensen met weinig tot geen kans op een betaalde baan in een land dat behoort tot de landen met het hoogste werkloosheidspercentage ter wereld. Op deze manier willen wij mensen een mogelijkheid bieden om voor zichzelf en hun gezin in het dagelijks onderhoud te kunnen voorzien maar tevens en minstens zo belangrijk een toekomst op te bouwen.

Klik hier voor de site van Ethiopia Works 

‘Dertiende ster’

logo

‘Dertiende Ster’ werd in 2008 opgericht door enkele adoptieouders die iets wilden doen voor de Ethiopische straatkinderen.

‘Dertiende’ heeft overeenkomst met de dertien maanden van de Ethiopische kalender. ‘Ster’ verwijst naar de straatkinderen; zij zijn de sterren die de vzw een betere toekomst wil geven.

‘Dertiende Ster’ vzw is een initiatief van een groep adoptieouders die in Ethiopië zijn geweest. “In en rond Addis Abeba werden we geconfronteerd met schoonheid en armoede, met toekomst en verleden en met kinderen. Kinderen die het geluk hebben naar school te kunnen gaan maar ook kinderen die als bedelaars letterlijk in de goot leven. Hun fierheid sterkte ons in het idee dat we misschien kunnen helpen om sommige van deze sterren een betere toekomst te bieden in het land dat uitpakt met zijn dertien maanden zonneschijn. Met Dertiende Ster vzw willen we kinderen en jongeren in Ethiopië in staat stellen om te genieten van die zonneschijn.”

‘Dertiende Ster’ steunt projecten in Ethiopië waar kinderen worden begeleid en geleerd om een zo zelfstandig en kwaliteitsvol leven te leiden. Ook lenen zij lespakketten en leerkoffers uit aan scholen (Belgie).

Meer info:  www.dertiendester.be 

Arief! reizen

dia27

Arief! …komt als woord uit Ethiopië en drukt een gevoel uit van blijdschap en verwondering. Het is mooi als een reis daaraan voldoet en je op die manier je horizon verbreedt.

Reizen is geluk hebben. Het verrijkt je en het vergroot je visie op de wereld. Met Arief! kom je op verborgen plekken waar je de hectiek achter je kunt laten. Je hebt alle tijd om mensen met een totaal andere cultuur te ontmoeten. Je maakt kennis met bijzondere stammen die leven vanuit een verbondenheid met de natuur en waar vriendelijkheid en gastvrijheid hoog in het vaandel staat. Met Arief! reis je door Ethiopië  met zowel groepsreizen als reizen op maat.

Klik hier om de mooie site van Arief! (Anna v.d. Heijden) te bekijken

Alemachen een revalidatie huis voor gehandicapte kinderen in Ethiopië

Alemachen is een tijdelijk ‘ thuis ‘ voor gehandicapte kinderen die een medische behandeling moeten ondergaan in Addis Abeba. De meeste kinderen komen van het platteland van Ethiopie en hebben arme ouders; zijn van 5 tot en met 12 jaar en van verschillende geloofsgroepen. Het huis biedt onderdak aan 40 kinderen, 20 jongens en 20 meisjes . Het Ethiopische Katholieke Aartsbisdom in Addis Abeba is eigenaar van het huis en het programma. De orde van de Lazaristen is belast met de dagelijkse leiding van het programma…

Alemachen biedt kosteloos een tijdelijk ‘thuis’, medische behandelingen en nazorg, beperkt onderwijs, voedsel en kleding voor de kinderen. Ouders, familie en vrienden kunnen de kinderen gedurende de dag bezoeken. Omdat de meeste kinderen van ver komen zien ze hun ouders tijdens de opname periode meestal niet… 

 Geschiedenis: Tijdens de hongersnood van 1972 kwam “Terre des Hommes” de slachtoffers hulp bieden. Die organisatie richtte zich vooral op zieke kinderen en het werd snel duidelijk dat velen behandeling nodig hadden in Addis Abeba. Het Alemachen huis, wat “Onze wereld” betekent in de Amhaarse taal, werd daarom geopend. Toen de hongersnood voorbij was legde het programma zich toe op kinderen met aangeboren of verkregen afwijkingen zoals klompvoeten, hazenlippen, huidziekten, vergroeiingen, oogafwijkingen, verwaarloosde fracturen enz. …

Klik hier en lees verder op de site van Alemachen

Mambo Poa helpt kinderen in Afrika naar school

mambo-poa-logo-ft

Mambo Poa richt zich op leergierige jonge mensen in Afrika die welbewust voor hun eigen toekomst willen zorgen. Mambo Poa helpt zulke ambitieuze jongeren uit de allerarmste bevolkingsgroepen om het voor hen meest geschikte onderwijs te kunnen volgen.

Behalve het schoolgeld betaalt Mambo Poa alle kosten die voor het volgen van de opleiding nodig zijn,
inclusief de kosten van levensonderhoud. Met elke student worden afspraken “op maat” gemaakt, over de te volgen opleiding en over het budget. Het budget is afhankelijk van de gekozen opleiding, de onderwijsinstelling en de persoonlijke situatie. Er wordt op toegezien dat het budget juist wordt besteed…

Om ook de kinderen op de wachtlijst te kunnen financieren wil Mambo Poa nieuwe donateurs aanwerven…
 

     Klik hier voor de site van Mambo Poa voor meer informatie

EthiopischeNederlandseVriendschapsVereniging (ENVV)

Ontmoetingsplaats voor Ethiopiërs en Ethiopië-liefhebbers.

Waarom een vriendschapsvereniging?  Al decennia lang gaan Nederlanders naar Ethiopië. Als diplomaat, zakenman, hulpverlener, of toerist. Sinds eind jaren zestig zijn duizenden Ethiopiërs naar Nederland gekomen. De meeste zijn migrant, vluchteling, partner of adoptiekind. Om deze Nederlanders en Ethiopiërs hun ervaringen en liefde voor het land te laten delen is in 2002 in het Tropenmuseum in Amsterdam de Ethiopisch-Nederlandse Vriendschapsvereniging (ENVV) opgericht.

Doel van de ENVV: De ENVV wil de vriendschappelijke relaties tussen de volkeren van Ethiopië en Nederland verbeteren. De vereniging biedt een ontmoetingsplaats en brengt mensen, jong en oud, en instellingen die iets in Ethiopië of Nederland willen ondernemen, met elkaar in contact. De ENVV heeft haar functie als netwerk regelmatig bewezen. Zij neemt geen politieke of religieuze standpunten in.

Meer informatie op de site van de ENVV