Kinderboek: Vlucht naar huis (2008)

 

vlucht-naar-huis

Flaptekst: ‘ De meesten van onze mannen zijn naar de bergen gegaan,’zeiden ze. ‘Een aantal is opgepakt, net als je ouders. Maar je grootouders leven nog.’ De zon verdween achter de bergtoppen en het werd steeds donkerder. In het laatste schemerlicht bereikten Mehrit en haar broertje de volgende groep hutten. Toen ze haar opa en oma riep, kwamen ze direct naar buiten hollen. Ze zag niet dat er geen gewassen op hun stuk grond groeiden en dat ze er zo mager uitzagen. Ze voelde alleen maar hun armen om zich heen en wist dat ze thuis was. Toen kon Mehrit eindelijk huilen.
Ontroerend verhaal over het leven van een kind in een vluchtelingenkampen – voor lezers vanaf ca.10 jaar

Titel: Vlucht naar huis – Auteur: Paticia. St.John – Uitgever: Medema Vaassen, 2008 – ISBN: 987 90 6353 5346

Recensie: In een Afrikaans land (Ethiopië) dat te kampen heeft met een grote hongersnood en waar bovendien een burgeroorlog woedt, raakt een Engelse vrijwilligster verweven met de geschiedenis van twee gevluchte kinderen. Hun ouders waren het slachtoffer geworden van een razzia, door de overheid georganiseerd, om via een verplichte volksverhuizing de hongersnood het hoofd te bieden. Beurtelings worden de lotgevallen van de kinderen en van de ouders verteld. Hoewel de moeder onderweg omkomt en een van de beide kinderen in een vluchtelingenkamp nauwelijks aan de dood ontsnapt, heeft het verhaal een happy end: de hereniging van de kinderen met hun vader, die bovendien de Here Jezus leert kennen. Vanaf ca. 12 jaar.

Kinderboek: Tadijas?

tadijas

Beschrijving: Dit boekje is geschreven voor kinderen en hun ouders die belangstelling hebben voor het land Ethiopië. Het boekje is gemakkelijk te lezen en is informatief. De verhalen zijn afwisselend eenvoudig tot iets moeilijker. Het is duidelijk met de bedoeling geschreven dat kinderen op een leuke manier iets te weten komen over het land, de mensen, de kinderen en hun leefgewoonten. Vragen over dagelijkse dingen zoals: gaan de kinderen in Ethiopië allemaal naar school, hoe wonen ze, houden ze van patat en waar spelen ze mee. Antwoorden worden in de vorm van gedichtjes en verhalen gegeven. Ook zijn enkele legenden en verhalen uit Ethiopië in het boekje opgenomen en worden op een eenvoudige manier gebracht. Ine Andreoli heeft samen met haar man drie jaar in Ethiopië gewoond en gewerkt. Eerder verschenen van haar boeken over Afrikaanse landen voor volwassenen, waaronder drie over Ethiopië. Dit is haar eerste kinderboek.

Titel: Tadijas? – Auteur: Ine Andreoli – Uitgever: Boekenplan, Maastricht – Foto’s: Lou Andreoli – ISBN: 978-90-8666-143-5 (2010)

Recensie: NBD\Biblion: Eenvoudige, liefdevol samengestelde bundel met beknopte en algemene informatie over Ethiopië, gestoffeerd met allerlei verhalen en gedichten over Ethiopië. Bij de informatie wordt ingegaan op leven, wonen, gebruiken, geloof, gewoonten, kinderen en onderwijs. Dit is aangevuld met legendes, verhalen en informerende gedichten uit de Ethiopische historie en uit het Ethiopische ‘hier-en-nu’. Tal van kleuren- en zwart-witfoto’s vullen de tekst aan. Er wordt ook aandacht besteed aan de Ethiopische taal: zo betekent ‘Tadijas?’ Hallo, hoe gaat het? en ‘Ethiopië’ Het land van de verbrande gezichten. Ook kunnen kinderen in het Ethiopisch leren tellen tot tien. Het taalgebruik is goed op de doelgroep afgestemd; tekst in grote letter. De auteur en haar man hebben in Ethiopië gewoond en al eerder over de Ethiopische levenswijze gepubliceerd voor volwassenen. Met name in cultuur en aardrijkskunde geïnteresseerde kinderen zullen in dit sober vormgegeven boekje, door de laagdrempelige, warme benadering, veel informatie van hun gading kunnen vinden. Handig bij spreekbeurten en/of werkstukken. Maar ook belangstelling opwekkend in zijn algemeenheid. Interessant is ook het gegeven dat veel van het alleroudste leven op aarde waarschijnlijk in of om Ethiopië is begonnen. Vanaf ca. 10 jaar. © Mart Seerden

Jeugdboek: Komplot in Ethiopië (1961)

 
komplot-in-ethiopieBeschrijving: Een helikopter die niet aankomt op de plek waar hij wordt verwacht. Schoten in de nacht. Een verlaten tentenkamp. Vanaf het begin wordt de expeditie van fotograaf Theodoor Smit naar de Nijlravijnen in Ethiopië vergezeld van vreemde gebeurtenissen. Zijn neef Edward, die samen met zijn vrienden Turoeboe en Wielema met hem meereist, kan maar niet ontdekken wat al die geheimzinnige voorvallen met elkaar te maken hebben. Terwijl Theodoor foto’s maakt, blijven de gebeurtenissen elkaar opvolgen. Edward hoort vreemde verhalen over vliegtuigrovers en een rit met de trein loopt uit op een angstwekkend avontuur. Zullen ze in de ravijnen waar de Nijl doorheen stroomt misschien antwoorden vinden? Of komt de ontknoping van het raadsel te laat? Dit is het vierde deel in de spannende Edward Smit serie.

Titel: Komplot in Ethiopië – Auteur: Johan Hidding – Uitgever: Kok,1961 – ISBN: …

Recensie: Natuurfotograaf Theodoor Smit gaat met zijn neef Edward en enkele van diens vrienden op expeditie naar de Nijlravijnen in Ethiopië. Vanaf het begin krijgt de groep echter te maken met merkwaardige gebeurtenissen. Edward gaat op onderzoek uit en komt daardoor in diverse levensbedreigende situaties terecht. Op zich een spannend verhaal, maar met te veel omhaal van woorden verteld. Gedateerd en plechtstatig taalgebruik. Herdruk van een oorspronkelijk in 1961 uitgegeven boek. De omslagillustratie toont een helikopter tegen een door zonlicht gloeiende hemel. Voor een jeugdboek een kleine druk en vrij volle bladspiegel. Zelfstandig te lezen vierde deel uit de ‘Edward Smitserie’*. Voor een doelgroep vanaf ca. 15 jaar uit reformatorische kring. (NBD,BIblion, Erik van de Grampel)

Jeugdboek: Het zwarte zwijgen (1978?)

 

 
Het zwarte zwijgenFlaptekst: Tilly Vos heeft als verpleegster op een afgelegen ziekenpost in Ethiopië net het vertrouwen van de bevolking gewonnen, wanneer de oorlog tussen Somalië en Ethiopië uitbreekt. De revolutionaire regering haalt haar over om achter het front te gaan werken onder de Ethiopische arts Melkah Gelatah. Ze bewondert hem als arts, maar als mens weet zij geen raad met hem. Hun culturen en opvattingen liggen zover uit elkaar, dat beiden zeer wantrouwend tegenover hun liefde staan. Intriges, het harde frontleven, onmacht als westerse vrouw binnen het Afrikaanse leefpatroon, lijken te grote hindernissen voor een relatie, die Tilly met al haar goede wil niet forceren kan.

Titel: Het zwarte zwijgen – Auteur: Elly van Wijmen – Uitgever: Leopold, 1982 – ISBN: 90 258 47 84 6

Recensie: Een Nederlandse verpleegster, in dienst van de Ethiopische regering, krijgt opdracht samen met een arts naar een veldhospitaal te gaan. Guerrilla en oorlog beïnvloeden hun activiteiten. Familieleden van de vroegere verloofde van de Ethiopische arts bedreigen – vergeefs – zijn leven. Aan het einde besluit de verpleegster haar leven met dat van de arts te delen. De titel slaat op de honger van de bevolking. Het verhaal dat episodisch uit verschillende elementen is opgebouwd, laat zich vlot lezen. Het taalgebruik is soms gewild populair. De situering in Ethiopië is nogal accidenteel: verwijzingen naar zeden en gewoonten worden niet uitgewerkt. De politieke oorzaak van oorlog en guerrilla wordt niet aangegeven, evenmin als de tijd waarin het verhaal speelt (1977/1978?). Het in het verhaal vertolkte standpunt is dat van de niet democratisch functionerende regering in Addis Abeba. Vanaf 14 jaar. ((NBD|Biblion, A. Freeman-Smulders)

Kinderboek: Arega houdt vol (1998)

 

Arega houdt vol jeugd
Samenvatting: De ouders van Hiwot, Arega, Nigiste en Wogon ontvluchten vanwege de hongersnood hun vaderland Ethiopië en proberen in Kenia een nieuw bestaan op te bouwen. Als door een ongeluk, dat jarenlang onopgehelderd blijft, vader Medekis sterft, neemt opa de zorg voor het gezin op zich. Na enkele jaren overlijdt hij en dan zal de jonge Arega als oudste zoon de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. Hoewel Arega er niet in slaagt werk te vinden doet hij er alles aan om voor het gezin te zorgen. Dit gebeurt niet altijd op de juiste manier en brengt hem zelfs in grote moeilijkheden. Het gezin komt in aanraking met het evangelie en dat heeft een grote verandering in hun leven tot gevolg.

Titel: Arega houdt vol – Auteur: C.M.de Putter-Dekker – Uitgever: De Banier, Utrecht 1998 – ISBN: 90 336 2581 4 – Categorie: Jeugdboek
Biblion-recensie: In deze jeugdroman wordt het verhaal verteld van Arega en zijn familie. Vanwege de hongersnood zijn ze van Somalië naar Kenia gevlucht. Arega moet na enkele jaren, als oudste man door het overlijden van zijn vader, de kost verdienen voor het gezin. Werk vindt hij echter niet en dit levert vaak moeilijkheden op. Op een gegeven moment krijgt hij een baantje als olifantenoppasser. In het begin is dit erg moeilijk, maar Arega doet zijn best en krijgt steeds beter werk. Het boek bevat weinig moeilijke woorden. Binnen het verhaal speelt de bekering tot het christendom een belangrijke rol. Het geheel is geïllustreerd met stijve zwart-witte tekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.

Kinderboek: Dochters van de Ark (2007)

 
Dochters van de ArkFlaptekst: Een avontuurlijk verhaal over twee meisjes, in de tijd door duizenden jaren gescheiden, die door het lot worden gedwongen een gevaarlijke reis naar een onbekende bestemming te aanvaarden.
In het jaar 939 v. Chr. trekt Alisa met haar ouders in een karavaan van Jeruzalem naar het hof van de koningin van Sjeba in Ethiopië. In onze tijd, maakt Debritu, een dochter uit een zwarte joodse gemeenschap in Ethiopië, om aan dreigende vervolging en hongersnood te ontkomen, dezelfde reis in omgekeerde richting. Een heilige edelsteen, door Alisa steels uit Jeruzalem meegenomen, beschermt vele eeuwen later ook Debritu tijdens haar tocht naar een nieuw vaderland. Alisa en Debritu ervaren angst en onzekerheid, maar laten ook de levensmoed zien die ontheemde kinderen in een verscheurde wereld wordt geëist. De Canadese schrijfster van dit boek, Anna Morgan, heeft hiermee een universeel thema aangesneden.

Titel: Dochters van de Ark – Auteur: Anna Morgan – Uitgever: de Vries-Brouwer – ISBN: 978 90 5341 593 1 (2007)

Recensie: Dochters van de Ark is een verhalende versie van enerzijds de legende van prins Menelik en anderzijds de vlucht van Shula-Debritu. Terwijl deel twee, een beschrijving van het dagelijkse leven anno 1984 in het dorpje Dero-woha met zijn joodse bewoners, het eerste en derde deel samenbindt. De twee meisje, Alisa en Debritu, de in in 939 v. Chr. en de ander in 1984, tonen ieder in hun eigen tijd levensmoed en weten van volhouden.
Het (jeugd)boek leest prettig en geeft veel achtergrondinformatie waardoor de spanning in het verhaal (soms) even stokt. Vanaf ca. 13+

Kinderboek: Ontdekking aan de Awash (1997)

 
Ontdekking aan de Awash 1Samenvatting: In 1974 vertrok een Amerikaans-Franse expeditie van paleontologen naar Ethiopië om er fossielen te zoeken. De resultaten van de opgravingen waren meer dan uitzonderlijk: samen met een jongen van de Afar-stam vond de groep de beenderen van de oudste voorloper van de mens die tot nu toe zijn gevonden. Biologe en jeugdauteur Lieve Hoet is bijzonder gefascineerd door paleontologie. In haar jongste jeugdroman Ontdekking aan de Awash vertelt ze over de expeditie en haar resultaten. Vanuit haar multiculturele interesse doet ze echter meer dan dat. Deze jeugdroman wijst op de verschillen tussen de Amerikanen en de Afar, door het verhaal afwisselend te laten vertellen door het jonge expeditielid Tom Gray en de Afar-jongen Menelik. Wanneer Menelik als eerste een stukje van de oudste mens vindt, komen de spanningen tussen beide groepen in een stroomversnelling.

Titel: Ontdekking aan de Awash – Auteur: Lieve Hoet – Uitgever: Lannoo, 1997 ISBN: 90 209 3244 6

Biblion-recensie: Tom en Steve, twee toekomstige paleontologen, mogen met een Amerikaans-Franse expeditie mee naar Ethiopië om op zoek te gaan naar fossielen van de eerst rechtopgaande mensen. Naast fossielen van dieren vinden ze, mede dankzij de hulp van Menelik, een elfjarige jochie van de Afar stam, het skelet van een vrouwfiguur. Door het onderwerp heeft het boek enerzijds wat saaie en ingewikkelde gedeeltes, anderzijds zijn er vele avontuurlijke voorvallen. Een zeer sterke kant van het boek is het meemaken van de contacten tussen de twee culturen. Met name de totaal andere gedachtewereld van Menelik maakt het boek tot een lezenswaardig geheel. Illustraties ontbreken. Leeftijd: vanaf ca. twaalf jaar. ( J.H. Bargeman.)

Kinderboek: De Luipaard (1973)

 

De LuipaardSamenvatting: Uit een aantal Ethiopische dorpen is vee gestolen. De dorpsbewoners denken dat de Luipaard de schuldige is. Maar de herdersjongen Tibeso heeft sporen gevonden, voetafdrukken van mannen, en hij vermoedt dat er meer achter zit. Een van de voetafdrukken is van een voet met een grootlitteken. Niemand uit Tibesa’s dorp heeft zo’n litteken. En als hij ontdekt wie dat wel heeft, is het te laat…..

Titel: De Luipaard – Auteur: Cecil Bodker – Uitgever: Leopold, ’s-Gravenhage 1970 – ISBN: 90 258 3131 1 – Zilveren griffel 1973

Recensie: Het verhaal speelt zich af in Ethiopië. Van de kudde van de herdersjongen Tibeso wordt een kalf gegrepen door ‘De Luipaard’, een zeer gevreesd dier met bijna bovennatuurlijke eigenschappen. Aan hem wijt men de vele diefstallen van de laatste tijd. Maar Tibeso denkt dat er ook een menselijke veedief in het spel is. Als hij zich daarmee gaat bemoeien, komt hij in grote moeilijkheden. De sfeertekening in het verhaal is heel realistisch Afrikaans. Het taalgebruik is beeldend en duidelijk. Bestemd voor kinderen vanaf ca. 10 jaar.

Het boek, in 1973 bekroond met een Zilveren Griffel, is nu uitgebracht in het kader van ‘De Leespiramide’, een leesbevorderingsproject voor de groepen 7 en 8 van de basisschool.

Kinderboek: Wit wordt nooit zwart (1994)

 

Wit wordt nooit zwartFlaptekst: Bas (9) verhuist met zijn ouders en zijn zusje van Nederland naar Ethiopië. Zijn vader gaat daar werken in een ziekenhuis voor lepra-patiënten, aan de rand van de hoofdstad Addis Abeba. In het begin moet Bas ontzettend wennen. Vooral op de internationale school heeft hij het moeilijk. Maar alles verandert, wanneer hij eenmaal ontdekt wat er te beleven valt buiten het wereldje van de buitenlanders in de hoofdstad. Hij leert stap voor stap de taal van het land en raakt bevriend met David, een schoenpoetser die in het centrum van de stad zijn brood verdient. Bas zijn moeder ziet niet graag dat hij met David omgaat. Bij een van hun ontmoetingen krijgt Bas van David een brief, die hij pas later mag openmaken. Deze brief brengt hem op een idee.
Auteur: Theo Ruyter heeft jaren lang in Afrika gewoond en gewerkt. Hij woont nu, met vrouw en kinderen, in Amsterdam. Eerder verscheen van hem de verhalenbundel Amins weddingcake. Dit is zijn eerste kinderboek.

Titel: Wit wordt nooit zwart – Auteur: Theo Ruyter – Uitgever: Vijfplus, 1994 – ISBN: 90 802266 1 0

Biblion recensie: Bas (9) verhuist met zijn ouders en zusje naar Ethiopië, omdat zijn vader daar in een lepraziekenhuis gaat werken. Aanvankelijk moet Bas erg wennen. Vooral op de internationale school heeft hij het moeilijk. Pas als hij ontdekt wat er te beleven valt buiten het wereldje van de buitenlanders, wordt het leven wat leuker. Hij krijgt Ethiopische vriendjes en leert de taal (Amhaars). Op de markt in Addis Abeba ontmoet Bas het schoenpoetsertje David, dat al jaren voor zichzelf zorgt. Bas bezoekt Davids geboortedorp. Een realistisch, soms spannend verhaal over het niet altijd even eenvoudige leven van een Nederlands kind dat vrijwel onvoorbereid in een OostAfrikaans land verzeild raakt en daar door familie en school ook niet optimaal opgevangen wordt. Het ziekenhuiswereldje en het leven van de Ethiopiërs worden goed beschreven. Met een aantal eenvoudige schetsmatige pentekeningen; gekleurd omslagje in ‘Afrikaanse’ stijl. Vanaf ca. 9 jaar.( Virgi Smits-Beuken).

Het schild met de leeuwenmanen (1980)

 

het-schild-met-de-leeuwenmanen-1

Flaptekst: De boerderij, zijn moeder en zijn zusje verbrand. Zijn vader opgehangen. Dat vindt de herdersjongen Fekreh als hij thuiskomt. Volgens het recht van zijn land (Ethiopië) zal hij wraak nemen op de daders. Maar zijn tocht voert hem van de ene oorlog in de andere. Oorlogen van prinsen onderling, oorlog tegen de Italianen. En op het eind van zijn leven – een mislukte opstand tegen keizer Haile Selassie – wordt Fekreh van soldaat een guerrillastrijder in Eritrea.

Deze ware gebeurtenissen, vooral van de laatste jaren, rond de ‘eeuwige soldaat’ Fekreh maakte Elly van Wijmen (die in een Ethiopische familie trouwde) van dichtbij mee.

Titel: Het schild met de leeuwenmanen – Auteur :Willy van Wijmen – Uitgever: Leopold, Den Haag,1980 – ISBN: 90 258 4781 1

Doeriejeeh (1981)

 

Doeriejeeh 1

Samenvatting: Doeriejeeh, betekent: straatjongen en is voor de Ethiopische Adane altijd een eretitel geweest. Maar hij komt erdoor in moeilijkheden tijdens het Revolutionaire bewind. Twee partijen proberen hem te gebruiken. Voor Adane krijgt zijn worsteling om in leven te blijven een dubbele betekenis. Vooral als blijkt dat hij het mooie meisje, Zehai niet meer kan vertrouwen.

Titel: Doeriejeeh – Auteur: Elly van Wijnen – Uitgever: Leopold, 1981 ISBN: 90 258 4783 8

Recensie: Adane, een 18 jarige Ethiopische jongen (doeriejeeh) is er niet vies van hier en daar iets weg te pikken om in zijn levensonderhoud te voorzien. Geleidelijk aan ontdekt hij hoe corrupt zijn omgeving is. Het Revolutionaire bewind probeert zijn positie te versterken, Oostbloklanden proberen het communisme in te voeren. Ook zijn er verschillende bevrijdingsbewegingen. Adane voelt zich bekneld tussen twee stromingen. Op grove wijze wordt hij gedwongen keuze te maken. Hij neemt slimme, maar er drastische maatregelen om aan een beslissing te ontkomen. Schrijfster is zelf bij de Ethiopische revolutie betrokken geweest en geeft van binnen uit een heel realistische weergave van de situatie. Het is een boeiend verhaal, volwassen van stijl (vooral in dialogen) voor jongeren die van geëngageerde boeken houden. Ook zeer geschikt als gespreksstof. Biblion recensie, C .Zonnenberg-Benerink) 

Mark & Annet, serie kinderboeken (19??)

 

mark-en-annet-op-de-plantage

In de serie: ‘Mark en Annet’ zijn vier kinderboeken verschenen (19..?).
Mark en Annet in Ethiopië – ISBN: 9026643985

Mark en Annet in Addis Abeba – ISBN: 9026644094

Marks uitkijkpost – ISBN:9026643993

Mark en Annet op de plantage – ISBN: 902664423x

Het zijn leuke boekjes die het verhaal vertellen van de familie van der Linden. Mark en Annet gaan met hun ouders mee naar Ethiopië waar hun vader gaat werken op een suikerplantage. De eerste weken in Ethiopië zijn voor de kinderen en hun ouders erg vreemd. O.a. de taal en leefgewoontes zijn zo heel anders dan ze gewend zijn. De kinderen beleven van allerlei spannende dingen en kijken hun ogen uit. Het zijn vlotte boeken vol met avonturen in een bijzonder land. Voor jongens en meisjes (9- 11jaar).

De boeken zijn geschreven door: Corry Blei-Strijbos en uitgegeven door Callenbach B.V. Nijkerk.