Kerken, kloosters en moskeeën

Het Debre Tsyson  klooster/kerk is te vinden op het eiland Tulu Godo, Ziwawaymeer

1

Op het eiland Tulu Godo in het Ziway-meer bevindt zich het eeuwenoude Debre Tsyon-klooster. Het eiland is meer dan zeventig jaar een veilige schuilplaats geweest voor de Ark des Verbonds. Volgens de plaatselijke overlevering brachten priesters samen met de inwoners van Aksum de Ark in de tiende eeuw naar het eiland. Dit om de Ark uit de handen van koningin Gudit (monster) te houden, want zij richtte in die tijd enorme vernielingen aan.

2

Via een kronkelig, dichtbegroeid pad dat steil omhoog gaat belanden we voor een stenen kerkmuur met een gesloten houten poort. Roepen, zelfs met stemverheffing helpt niet, niemand doet open. We gaan op zoek naar de priester die bij de kerk hoort. In het dorp vinden we hem en hij is blij dat hij ons alles kan laten zien.

Het interieur van de kerk is zeer kleurrijk door de vele schilderijen en kleden die de wanden en vloeren bedekken. Alles is vervaardigd en geschonken door Aksum.

8

Als we de kerk verlaten vangt de vrouw van de priester ons op en brengt ons naar een luik in de muur. Die wordt opengedaan en de priester laat  ons door een met dikke stevige spijlen beveiligde opening de kostbare stukken zien van de oude kerk.